top of page
 • What is Capital Luggage Deposit?
  Luggage Deposit is your solution to Enjoy Rome hands free! We offer a Luggage Storage facility beside Rome Termini Station. Premium Location and no long Queues to wait in!
 • What are your Luggage Deposit Options?
  Same Day Pickup: You may leave your luggage all day long during opening hours and the price is fixed! No extra cost or hourly rate! Long Stay: You may leave your luggage in our deposits for days or weeks! Daily rate applies for every calendar day.
 • Do you consider the different Luggage Sizes?
  No luggage size or weight restrictions. As long as they fit in our storage facility! Fixed price! We don't accept bicycles or bicycle cases
 • How much should I pay for my Luggage?
  Same Day Pickup Luggage Rates are: € 7,00 BAG/DAY If you book and prepay online the rate is € 6,00 BAG/DAY
 • Is my Luggage safe?
  Your Luggage will be perfectly safe in our guarded Deposits. Staff is always on site with your luggage. In case of damage, loss, theft our Company makes use of special Insurance Policy that guarantees up to € 200,00 of reimbursement for each Luggage Piece. Special Conditions Apply.
 • How can I pay?
  You may pay Cash, Visa, Mastercard, American Express, Apple Pay, Google Pay
 • What are your business hours?
  Our deposit is open all year-round from 9am to 7pm
 • How long can a deposit last?
  Your deposit may last all day long (business hours) or if you need more time you may choose our Overnight Storage!
 • What happens if I get back after closing time?
  If you can’t make it on time try giving us a call and we will do our best to let you pickup your luggage. If this will not be possible you must come back in the morning and Overnight Rates will apply.
 • Do I need to reserve in advance?
  Booking is not required but it guarantees availability once you arrive. Last minute clients are welcome but storage is subject to availability.
 • How can I contact you?
  Contacts: Email: info@luggagedeposit.com Whatsapp: + 39 06 56569244 Facebook: @romeluggagestorage Apple Message (Link on Home Page) Instagram (Link on Home Page) Website Live Chat Termini Deposit: Via Giovanni Giolitti 127 (Termini Station)
 • What is Capital Luggage Deposit?
  Luggage Deposit is your solution to Enjoy Rome hands free! We offer a Luggage Storage facility beside Rome Termini Station. Premium Location and no long Queues to wait in!
 • What are your Luggage Deposit Options?
  Same Day Pickup: You may leave your luggage all day long during opening hours and the price is fixed! No extra cost or hourly rate! Long Stay: You may leave your luggage in our deposits for days or weeks! Daily rate applies for every calendar day.
 • Do you consider the different Luggage Sizes?
  No luggage size or weight restrictions. As long as they fit in our storage facility! Fixed price! We don't accept bicycles or bicycle cases
 • How much should I pay for my Luggage?
  Same Day Pickup Luggage Rates are: € 7,00 BAG/DAY If you book and prepay online the rate is € 6,00 BAG/DAY
 • Is my Luggage safe?
  Your Luggage will be perfectly safe in our guarded Deposits. Staff is always on site with your luggage. In case of damage, loss, theft our Company makes use of special Insurance Policy that guarantees up to € 200,00 of reimbursement for each Luggage Piece. Special Conditions Apply.
 • How can I pay?
  You may pay Cash, Visa, Mastercard, American Express, Apple Pay, Google Pay
 • What are your business hours?
  Our deposit is open all year-round from 9am to 7pm
 • How long can a deposit last?
  Your deposit may last all day long (business hours) or if you need more time you may choose our Overnight Storage!
 • What happens if I get back after closing time?
  If you can’t make it on time try giving us a call and we will do our best to let you pickup your luggage. If this will not be possible you must come back in the morning and Overnight Rates will apply.
 • Do I need to reserve in advance?
  Booking is not required but it guarantees availability once you arrive. Last minute clients are welcome but storage is subject to availability.
 • How can I contact you?
  Contacts: Email: info@luggagedeposit.com Whatsapp: + 39 06 56569244 Facebook: @romeluggagestorage Apple Message (Link on Home Page) Instagram (Link on Home Page) Website Live Chat Termini Deposit: Via Giovanni Giolitti 127 (Termini Station)

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 Reg. UE 16/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) na tej stronie opisano sposoby przetwarzania danych osobowych użytkowników odwiedzających stronę internetową www.luggagedeposit.com .

 

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Capital Luggage Deposit srl (nr VAT: 14285941002), z siedzibą w Rzymie, Viale Parioli 41- cap: 00197, zarejestrowana w rzymskim Rejestrze Spółek, nr. 1509752, w osobie przedstawiciela ustawowego pt, pec: capitalluggagedeposit@legalmail.it .

 

Definicja leczenia

Przez „przetwarzanie” danych osobowych rozumiemy każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych (gromadzenie, rejestracja, organizacja, strukturyzacja, przechowywanie, adaptacja, modyfikacja, ekstrakcja, konsultacja, wykorzystanie, komunikacja poprzez transmisję, rozpowszechnianie, porównywanie, łączenie , ograniczenie, anulowanie i zniszczenie).

 

Kategorie przetwarzanych danych

Po zapoznaniu się z treścią tej witryny internetowej mogą być przetwarzane dane dotyczące zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych, takie jak dane przekazane przez użytkownika w kontekście interaktywnych usług witryny internetowej oraz dane dotyczące profili sieci społecznościowych, o których mowa, jako lepiej wyszczególnione dalej, w tej informacji.

Zbieramy również anonimowe dane i informacje dotyczące np. rodzaju przeglądarki, z której korzystasz, Twojej lokalizacji geograficznej, daty i godziny dostępu do strony internetowej, Twoich nawyków konsumpcyjnych oraz preferencji dotyczących produktów i usług.

Ponadto w trakcie swojego działania systemy komputerowe i procedury programowe działania witryny uzyskują pewne dane dotyczące przeglądania, których transmisja jest nieodłączna przy korzystaniu z protokołów komunikacji internetowej, wśród których są adresy IP, nazwa domeny komputer, z którego użytkownik łączy się z witryną, adresy w URI/URL (Uniform Resource Identifier/locator) notacja żądanych zasobów, czas żądania, metoda użyta w przesłaniu żądania do serwera, plik rozmiar uzyskany w odpowiedzi, kod liczbowy wskazujący stan odpowiedzi udzielonej przez serwer (powodzenie, błąd itp.) oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem komputerowym, z którego korzysta użytkownik.

 

Sposób leczenia

Przetwarzanie podanych przez Państwa danych będzie odbywać się z zachowaniem zasad legalności i poprawności poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi i procedur zapewniających bezpieczeństwo i poufność, może się to odbywać za pośrednictwem naszej strony internetowej lub narzędzi elektronicznych, a także za pomocą wsparcie papieru.

 

Cel zabiegu

Przetwarzanie podanych przez Ciebie danych osobowych będzie miało na celu wyłącznie realizację zleconych przez Ciebie usług oraz kontakt w razie potrzeby. Aby wysyłać komunikaty dotyczące żądanej usługi, Capital Bagaż Depozyt srl może również zbierać i wykorzystywać informacje otrzymane z tej witryny oraz z profili w sieciach społecznościowych, do których można uzyskać dostęp, klikając odpowiednie ikony na stronie.

 

Wykorzystywanie plików cookie i profilowanie działań

Profilowanie oznacza sposób przetwarzania danych osobowych, który w drodze zautomatyzowanego podejmowania decyzji ocenia aspekty osobowe dotyczące osoby fizycznej, w szczególności w celu analizy lub przewidywania aspektów dotyczących nawyków konsumpcyjnych oraz preferencji dotyczących produktów i usług. Capital Bagaż Depozyt srl wykorzystuje pliki cookie, w tym stron trzecich, a także w celu najlepszego korzystania z witryny i analizy statystycznej, a także profilowania użytkowników tej witryny.

Te małe pliki tekstowe, dla których konkretną dziedzinę odwołujesz się do powiązanej polityki plików cookie, są w stanie zapamiętać wybory dokonywane przez użytkownika i z czasem rozpoznać jego preferencje.

W szczególności Capital Bagaż Depozyt srl wykorzystuje platformę Google do monitorowania swoich witryn, a w szczególności funkcji reklamowych Google Analytics, które mogą ujawnić użycie oryginalnych plików cookie (na przykład plik cookie Google Analytics).

Jeśli chcesz wyłączyć funkcje Google Analytics w swojej przeglądarce, musisz odwiedzić stronę Google, na której możesz pobrać i zainstalować wtyczkę w swojej przeglądarce, aby wyłączyć funkcje aktualnie dostępne w sieci Google Analytics.

 

Podstawa prawna przetwarzania.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie odbywać się w ww. celach, na podstawie art. 6, niech. b) RODO, w celu wykonania umowy depozytowej, której jesteś częścią. Capital Przechowalnia Bagaż srl, poprosi Państwa o zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w sekcji „kontakt”. Zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie poprzez wysłanie wyraźnej prośby na następujący adres e-mail: info@luggagedeposit.com.

 

Dane osobowe dotyczące osoby małoletniej.

Przekazywanie danych osobowych dotyczących osoby małoletniej w wieku czternastu lat musi być przeprowadzone lub zatwierdzone przez osoby, które same sprawują władzę rodzicielską nad osobą małoletnią.

 

Miejsce leczenia i transfer poza UE.

Pozyskane dane znajdują się na serwerze internetowym Register.it SpA zlokalizowanego we Włoszech oraz w firmowej chmurze (Dropbox), która gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez zgodność z przepisami Tarczy UE-USA.

 

Odbiorcy danych.

W celu realizacji opisanych celów oraz w granicach ściśle niezbędnych do realizacji powierzonych zadań, Capital Bagaż Depozyt srl przekazuje dane osobowe zebrane za pośrednictwem tej strony internetowej i profili w mediach społecznościowych podmiotom mającym siedzibę we Włoszech i za granicą, należącym do następujące kategorie:

• Podmioty upoważnione do przetwarzania danych przez Administratora;

 • Podmiot przetwarzający upoważniony do przetwarzania danych przez Administratora;

• Podmioty, które mogą uzyskać dostęp do danych na mocy ustawodawstwa krajowego lub europejskiego;

• Podmioty, które potrzebują dostępu do danych w celach pomocniczych w relacji z administratorem danych;

• Konsultanci i dostawcy Administratora Danych.

 

Czas konserwacji.

Okres przechowywania danych jest związany z realizacją wyżej wymienionych celów przetwarzania oraz z wymogami ochrony prawnej, z uwzględnieniem odpowiednich warunków przedawnienia.


Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z art. 15 i ust. Rozp. UE 16/679 Masz możliwość skorzystania z określonych praw, w szczególności:

• prawo do informacji i dostępu do danych osobowych (art. 15),

• prawo do sprostowania i aktualizacji danych osobowych (art. 16),

• prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17),

• prawo do ograniczenia leczenia (art. 18),

• prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20),

• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21) również w celach marketingowych.

Skorzystanie z wyżej wymienionych praw jest bezpłatne i może odbywać się za pośrednictwem odpowiednich formularzy dostępnych na żądanie pod adresem e-mail info@luggagedeposit.com lub kontaktując się z firmą telefonicznie pod numerem + 39 06 56569244.

 

Prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzoru.

Uznaje się prawo wniesienia skargi do Urzędu ds. Ochrony Prywatności w celu złożenia skargi na naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych oraz żądania weryfikacji samego Urzędu za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie internetowej www.garanteprivacy.it.

 

DEFINICJE

• Administrator danych: osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, służba lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; w przypadku gdy cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, Administrator danych lub szczegółowe kryteria mające zastosowanie do jego wyznaczenia mogą być określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego;

• Podmiot przetwarzający: osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, służba lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu Administratora Danych;

• Podmiot upoważniony: pracownik, który w imieniu Administratora przetwarza i wykorzystuje dane osobowe na podstawie poleceń otrzymanych od Administratora Danych lub Podmiotu Przetwarzającego;

• Zainteresowany: osoba fizyczna, której dotyczą przetwarzane dane osobowe, która może skorzystać z praw przyznanych przez RODO;

• Odbiorcy: osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, służba lub inny podmiot, który otrzymuje dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią, czy nie. Jednakże organy publiczne, które mogą otrzymać ujawnienie danych osobowych w kontekście konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uważane za odbiorców; przetwarzanie takich danych przez te organy publiczne jest zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych zgodnie z celami przetwarzania;

• Po trzecie: osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, służba lub inny organ inny niż Zainteresowany, Administrator Danych, Podmiot przetwarzający oraz podmioty upoważnione do przetwarzania danych osobowych pod bezpośrednim zwierzchnictwem Administratora Danych;

 • Dane osobowe: wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („Zainteresowana”); identyfikuje osobę fizyczną, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej charakterystycznych elementów jej tożsamości fizycznej (np. wizerunek) fizjologicznym, genetycznym, psychicznym, ekonomicznym, kulturowym lub społecznym;

•Dane szczególne: dane osobowe odnoszące się do kategorii informacji wrażliwych, takich jak dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności związkowej, dane genetyczne i biometryczne mające na celu jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia, życie i/lub orientacja seksualna osoby, dane dotyczące wyroków skazujących i przestępstw;

Profilowanie: dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych polegająca na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów pracy zawodowej, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, preferencji osobistych, zainteresowania, wiarygodność, zachowanie, lokalizacja lub przemieszczanie się wspomnianej osoby fizycznej;

• Zgoda: każdy przejaw wolnej woli, konkretny, świadomy i jednoznaczny zainteresowanego, z którym wyraża on zgodę poprzez oświadczenie lub jednoznaczne pozytywne działanie, że dotyczące go dane osobowe są przedmiotem przetwarzania danych;

•Naruszenie danych osobowych: naruszenie bezpieczeństwa, które obejmuje przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie, utratę, modyfikację, nieuprawnione ujawnienie lub dostęp do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

• Organ nadzorczy: niezależny organ publiczny mający siedzibę w państwie członkowskim zgodnie z art. 51 RODO, którego dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ponieważ: Administrator danych lub Podmiot przetwarzający dane ma siedzibę na terytorium państwa członkowskiego tego organu nadzorczego. We Włoszech organ ten jest reprezentowany przez Gwaranta Prywatności, niezależny organ administracyjny ustanowiony na mocy ustawy nr. 675/96.

bottom of page